09.03.2021

Azərbaycan - Türkiyə qardaşlığı XXII əsrə boylanır

    Azərbaycan Respublikası  dövrünün ən qüdrətli zamanını yaşamaqdadır . Bu gün Müzəffər  Ali Baş Komandan  cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında misli görülməmiş  inkişafa nail olan ölkəmiz bütün istiqamətlərdə   mütləq dinamikaya nail olmuş,  bütün proseslərin  milli maraqlara xidmət edən müsbət  sonluğuna hökm etməyi  bacarmışdır.
    Son 17 ildə  cənab Prezidentin  gərgin əməyi  nəticəsində, Ümummilli Lider Heydər  Əliyevin  əsasını qoyduğu möhkəm təməllər üzərində,  yeni uğurlara imza atıldı.  Hərbi, iqtisadi və sosial  sahədə həyata keçirilən islahatlar, siyasi sabitliyin qorunub saxlanması  ölkəmizin  ərazi bütövlüyünün  bərpa edilməsi istiqamətində  inkaredilməz  həqiqətlərdir.  Dövlətimizin mürəkkəb regionda yerləşməsi,  bir çox nəhəng  dövlətlərin maraqlarının həm kəsişməsinə, həm də problemlər doğuracaq qədər  toqquşmasına səbəb olan  ziqzaqlı  siyasi  atmosferə səbəb  olur ki,  bu bəzən dözülməz  həddə çatan   təzyiqlərin yaranmasına rəvac verir. Bu mürəkkəb regional  maraqlar və ziddiyyətlər fonunda  uğurlu xarici və daxili siyasətin nəticəsində  Azərbaycan dövləti milli maraqların təmin olunmasına nail oldu. Cənab Prezidentin  xarici siyasət konsepsiyası ölkəmizin  maraqlarına xidmət edən çoxqütblü və  çoxformatlı  xəttə söykənir.  Zaman göstərdi ki,  bu strategiya  alternativsizdir.
    Vətən müharibəsi  Azərbaycan dövləti ilə xalqı arasında olan birliyin nəhəngliyini və sarsılmaz olduğunu  sübut elədi.  Ali Baş Komandan  ətrafında  birləşən xalqımız və ordumuz  “Dəmir yumruq” kimi  düşməni əzdi  və  kapitulyasiyaya vadar elədi.  Eyni zamanda  ölkəmizin beynəlxalq etibarı  və gücü də bir daha özünü göstərdi.  Azərbaycanın haqq mübarizəsində yanında olan dövlətlər içərisində  qardaş və dost  Türkiyə Respublikasının qətiyyətli duruşu, qələbəmizi sona qədər davam etdirməyə  imkan yaradan amillərdən biri oldu. Tarixi  qardaşlığa söykənən, Ümummilli  Lider Heydər Əliyevin  “Bir millət, iki dövlət” düsturu ilə şüurlara hökm edən  Azərbaycan –Türkiyə  münasibətləri   tarixin  süzgəcindən keçərək qüvvətli bir şəkildə  dastana çevrilən mərhələyə qədəm qoydu.  İki qardaş  respublikanın birliyi  və qətiyyəti, hümanizmi,  iki liderin  uzaqgörənliyi  regionun  simasını dəyişir  və dəyişəcəkdir. Təsadüfi deyil ki,  cənab Prezident  İlham Əliyevin  26 fevral  2021-ci il tarixində   4 saatdan artıq davam edən, yerli və xarici jurnalistlər üçün mətbuat konfransında vətən müharibəsində  Türkiyənin  mövqeyi,  iki ölkənin gələcək fəaliyyət prespektivləri   çərçivəsində önəmli açıqlamalar verdi. Azərbaycan prezidenti  əslində  çoxşaxəli  münasibətlər  fonunda iki qardaş dövlətin və xalqın  gələcək fəaliyyət  strategiyasını, yol xəritəsini müəyyən etdi.  Cənab Prezidentin ifadə etdiyi kimi  qardaş Türkiyə  ilə  münasibətlər  daha mükəmməl səviyyəyə çatdırılacaq.  Əvvəllər olduğu kimi iqtisadi-siyasi, sosial-mədəni və hərbi sahədə  əlaqələr  daha da genişlənəcək.  44 günlük müharibənin gedişində türk ağlının  və səriştəsinin  bəhrəsi olan hərbi yeniliklərin  üstünlüyü düşmən tərəfindən və eyni zamanda regionda baş verən prosesləri yaxından izləyən  dairələr tərəfindən  dəfələrlə etiraf edildi. Bu texnika və bilgidən məharətlə istifadə edən Azərbaycan əsgərinin də  bacarığı  dosta  sevinc, düşmənə qorxu   gətirdi.
    Konfransda  cənab Prezident  həmçinin  azad edilmiş ərazilərin  gələcəyi ilə  bağlı  aydın təsəvvürlərini  bir daha diqqətə çatdırdı.  Qarabağın  yenidən qurulmasında, çox geniş və  hormonik  layihələrin icrasında  türk şirkətlərinin varlığı  dövlətimizin önəm verdiyi məsələlərdəndir. Siyasi sahədə  həyata keçirilən həmrəylik bu məsələdə də  mövcudiyyətini qorumaqda davam edəcəkdir.
    Bu bir həqiqətdir ki, coğrafi  mövqeyi və mövcud gücü baxımından regionda istənilən layihə  Azərbaycan -  Türkiyə tandemi nəzərə alınmadan mümkün deyil. İndiyə qədər  bu birliyin və iradənin ziddinə nəzərdə tutulan, amma reallaşdırılmayan istənilən cəhdin aqibəti  buna sübut ola bilər.  Azərbaycan –Türkiyə  faktoru  ayrışdırıcı,  imperial xarakter daşımır.  Tam əksinə, birləşdirici,  ədalətli  bölüşdürücü,  əməkdaşlıq və inkişaf  meyillidir.  Yəni, bu münasibətlərdən təkcə iki dövlət deyil, region dövlətləri də ciddi əsasda  mənfəət əldə edəcəklər. Bu  situasiya davamlı olduğu  təqdirdə isə Qafqaz regionu əbədi sülhün beşiyinə çevriləcək.
Mətbuat konfransında  Azərbaycan Prezidenti  gələcək münasibətlərin və əməkdaşlığın əsas ştrixlərini  bir daha təyin etdi. Türkiyə, Azərbaycan, Rusiya və İran arasında yaradılan, Ermənistan və  Gürcüstanın da qoşulması ilə  altılı  geosiyasi reallığın yaradılması  bölgədə uzunmüddətli  iqtisadi artımın, milli rifahın, sosial  və mədəni dirçəlişin, inteqrasiyanın, Çindən Avropaya,  şərqdən qərbə uzanan  çoxəsirlik  əlaqələrin  dirçəldilməsi  deməkdir.
30 ildən çoxdur  davam edən  Ermənistan - Azərbaycan Dağlıq Qarabağ ( keçmiş)  münaqişəsi,  nəhayət ki, Azərbaycanın ədalətli mövqeyinə  əsaslanmaqla öz həllini tapdı. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü təmin edildi, millətimizin həsrətlə gözlədiyi  tarixi ədalət  bərpa edildi, qaçqın və məcburi köçkünlərin öz dədə-baba torpaqlarına dönməsi üçün imkan yarandı.  Müzəffər  Ali Baş Komandanın  rəhbərliyi  altında Şanlı Ordumuz Vətən müharibəsində düşmən ordusunu darmadağın edərək  əzəli və əbədi vətən torpaqlarını azad etdilər. Vətən müharibəsinin nəticələri təkcə  ölkəmizin  ərazi bütövlüyü ilə qalmadı,  region ölkələrinin iqtisadi və siyasi münasibətlərinin yeni  formatını müəyyən etdi.   Regionun çoxillik  siyasi və iqtisadi təsviri   yeni prespektivlərdə  canlandı.  Yeni iqtisadi  münasibətlər, kommunikasiyaların  bərpa edilməsi Cənubi  Qafqaz və ona qonşu olan xalqlar  və dövlətlər üçün daha məqbul  əməkdaşlıq  platforması yaradır. Beləliklə, əminliklə  deyə bilərik ki, təxminən  150  ildən çox davam edən  müxtəlif  gərginliklərin məkanına çevrilən  regionumuz  Azərbaycan Prezidentinin uzaqgörən siyasəti nəticəsində yeni səhifəyə  başlamaq ərəfəsindədir. Əlbəttə ki, əməkdaşlıq mühiti  qəsibkarlıq siyasəti yeridən  və  bu siyasətin nəticəsində  ağır məğlubiyyətə düçar olmuş Ermənsitan üçün də  inkişaf etmək  və uğursuzluq zolağından çıxmaq üçün bir imkandır. Mən deyərdim axırıncı imkan !


 


Açar sözlər: ,  ,