Zəngəzurda ilk ilk dünyəvi məktəb (rus-tatar məktəbi) 1882-ci ildə Qubadlıda yaradılıb. Həmin məktəbin əsası Həsən bəy Sultanov tərəfindən qoyulmuşdur. 

2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarının sərəncamı ilə həmin məktəbin əsasında fəaliyyət göstərən Qara İlyasov adına Qubadlı şəhər 1 saylı tam orta məktəbin 125 illik yubileyi Sumqayıt şəhərində yüksək səviyyədə qeyd olunmuşdur.

1930-cu ildə Qubadlı rayonu yaradıldıqdan sonra müasir mənada Qubadlı rayon təhsili idarəsi də həmin ildə yaradılmışdır.

Qubadlı rayonu erməni vandalları tərəfindən işğal edilməzdən əvvəl rayonda 61 ümumtəhsil məktəbi, o cümlədən 33 tam orta, 16 ümumi orta (əsas), 12 ibtidai məktəb vardı. Bunlardan əlavə 1 texniki peşə məktəbi, əyani-qiyabi məktəb və 5 məktəbdənkənar müəssisə də fəaliyyət göstərirdi. 

Son illərdə Qubadlı şəhərində 1176, Çərəli, Dondarlı, Mahruzlu kəndlərinin hər birində 422, Balasoltanlı, Çardaxlı, Qaracallı kəndlərinin hər birində 192, Göyərçik kəndində 164 yerlik orta, Qayalı kəndində 216, Dəmirçilər, Xəndək kəndlərinin hər birində 192, Qarakişilər, Tarovlu, Aşağı Xocamsaxlı kəndlərinin hər birində 164 yerlik səkkizillik, Mərdanlı kəndində 8 illik, Padar, Qiyaslı, Abdalalanlı, Mirlər kəndlərində ibtidai məktəb binaları da işğaldan əvvəl istifadəyə verilmişdir. 

Rayon məktəblərinin 613 sinif komplektində 6000-ə qədər şagirdin təhsili ilə 1317 nəfər pedaqoji işçi məşğul olurdu.


Qubadlı rayonunda işğaldan əvvəl fəaliyyət göstərən ümumtəhsil məktəbləri haqqında məlumat

 

S/S

Məktəbin adı

Yerləşdiyi ünvan

1

Q. İlyasov adına Qubadlı Şəhər 1 saylı orta məktəbi

Qubadlı şəhəri 

2

B. Mehdiyev adına Qubadlı Şəhər 2 saylı orta məktəbi

 Qubadlı şəhəri

3

K. Mirzəyev adına Xanlıq kənd orta məktəbi

 Xanlıq kəndi

4

S. Rəhimov adına Mahruzlu kənd orta məktəbi

Mahruzlu kəndi 

5

A. Mustafayev adına Zilanlı kənd orta məktəbi

 Zilanlı kəndi

6

Çaytumas kənd orta məktəbi

Çaytumas kəndi 

7

Balasoltanlı kənd orta məktəbi

 Balasoltanlı kəndi

8

Q. Məmmədov adına Yuxarı Mollu kənd orta məktəbi

 Yuxarı Mollu kəndi

9

Aşağı Mollu kənd orta məktəbi

 Aşağı Mollu kəndi

10

Muradxanlı kənd orta məktəbi

 Muradxanlı kəndi

11

Xəndək kənd orta məktəbi

Xəndək kəndi 

12

Qaracallı kənd orta məktəbi

Qaracallı kəndi 

13

Sarıyataq kənd orta məktəbi

 Srıyataq kəndi

14

Başarat kənd orta məktəbi

 Başarat kəndi

15

Dondarlı kənd orta məktəbi

 Dondarlı kəndi

16

Xocahan kənd orta məktəbi

Xocahan kəndi 

17

Tatar kənd orta məktəbi

Tatar kəndi 

18

Qaralar kənd orta məktəbi

 Qaralar kəndi

19

Kavdadıq kənd orta məktəbi

 Kavdadıq kəndi

20

Çərəli kənd tam orta məktəbi

Çərəli kəndi 

21

M. Əliyev adına Hal kənd orta məktəbi

 Hal kəndi

22

Çardaxlı kənd orta məktəbi

 Çardaxlı kəndi

23

Əliquluuşağı kənd orta məktəbi

 Əliquluuşağı kəndi

24

T.Müskanli kənd orta məktəbi

T. Müskanlı kəndi 

25

Göyərcik kənd orta məktəbi

 Göyərcik kəndi

26

Novlu kənd orta məktəbi

 Novlu kəndi

27

D.Müskanlı kənd orta məktəbi

 Diləli Müskanlı kəndi

28

Saray kənd orta məktəbi

 Saray kəndi

29

Dəmirçilər kənd orta məktəbi

Dəmirçilər kəndi 

30

Fərcan kənd orta məktəbi

Fərcan kəndi 

31

Mahmudlu kənd orta məktəbi

Mahmudlu kəndi 

32

Qayalı kənd orta məktəbi

Qayalı kəndi 

33

M. Əhmədov adına Əyin kənd orta məktəbi

Əyin kəndi 

34

Ulaşlı kənd natamam orta məktəbi

 Ulaşlı kəndi

35

Məmər kənd natamam orta məktəbi

Məmər kəndi 

36

Boynəkər kənd natamam orta məktəbi

 Boynəkər kəndi

37

Qəzyan kənd natamam orta məktəbi

Qəzyan kəndi 

38

Tarovlu kənd natamam orta məktəbi

Tarovlu kəndi 

39

A.Cibikli kənd natamam orta məktəbi

 Aşağı Cibikli kəndi

40

Məlikəhmədli kənd natamam orta məktəbi

 Məlikəhmədli kəndi

41

Bəxtiyarlı kənd natamam orta məktəbi

Bəxtiyarlı kəndi 

42

Xıdırlı kənd natamam orta məktəbi

 Xıdırlı kəndi

43

Xələc kənd natamam orta məktəbi

 Xələc kəndi

44

Xocamsaxlı kənd natamam orta məktəbi

 Xocamsaxlı kəndi

45

Qarakişilər kənd natamam orta məktəbi

 Qarakişilər kəndi

46

Padar kənd natamam orta məktəbi

Padar kəndi 

47

C.Həşimov adına Mərdanlı kənd natamam orta məktəbi

 Mərdanlı kəndi

48

Dovudlu kənd natamam orta məktəbi

Dovudlu kəndi 

49

Qubadlı şəhər natamam orta məktəbi

 Qubadlı şəhəri

50

Yusifbəyli kənd ibtidai məktəbi

 Yusifbəyli kəndi

51

Mollabürhan kənd ibtidai məktəbi

 Mollabürhan kəndi

52

Hat kənd ibtidai məktəbi

 Hat kəndi

53

Armudluqlı kənd ibtidai məktəbi

Armudluq kəndi 

54

Həmzəli kənd ibtidai məktəbi

 Həmzəli kəndi

55

Yenikənd kənd ibtidai məktəbi

Yenikənd kəndi 

56

Zor kənd ibtidai məktəbi

 Zor kəndi

57

Göyyal kənd ibtidai məktəbi

 Göyyal kəndi

58

Qiyaslı kənd ibtidai məktəbi

Qiyaslı kəndi 

59

Mirlər kənd ibtidai məktəbi

Mirlər kəndi 

60

Cibikli kənd ibtidai məktəbi

Cibikli kəndi 

61

Hacılı kənd ibtidai məktəbi

 Hacılı kəndi

 

 

Ümumtəhsil məktəblərindən əlavə işğaldan əvvəl rayonda 5 məktəbdənkənar müəssisə:

Uşaq gənclər idman məktəbi

Uşaq şahmat məktəbi

Uşaq və yeniyetmələrin yaradıcılıq mərkəzi

Texniki yaradıcılıq mərkəzi

Ekoloji Tərbiyə mərkəzi

fəaliyyət göstərirdi.

Rayonda 1 Texniki Peşə məktəbi də var idi. Xanlıq kəndində yerləşən 126 saylı bu məktəbdə 300-ə qədər şagird müxtəlif peşələrə yiyələnirdi.

Bunlardan əlavə 1 əyani-qiyabi məktəb və məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri də fəaliyyət göstərirdi.

 

Qubadlı təhsili işğaldan sonra

Qubadlı rayonu işğal olunduqdan sonra təhsil sahəsinin struкturlarının bərpa еdilməsi, təhsilin maddi-tехniкi bazasının möhкəmləndirilməsi məcburi кöçкün uşaqlarının nоrmal təhsil almalarını təmin еtməк məqsədilə gеniş miqyaslı iş aparılmışdır. İşğaldan sonrakı ilk illərdə rayоnun ümumtəhsil məкtəblərinin vəziyyətinin öyrənilməsi göstəriridi кi, bu sahədə bir sıra çətinliklər var.   

Bu problemləri aradan qaldırmaq üçün rayonda əsaslı tədbirlər həyata keçirilməyə başlandı. 

Hazırda rayоnda 31 tam оrta və 1 ümumi orta məktəb fəaliyyət göstərir. Məcburi кöçкünlərin yığcam məsкunlaşdıqları ərazilərdə yеni məкtəb binaları inşa оlunması zərurətini nəzərə alaraq müasir tələblərə cavab vеrən 10 məкtəb binası tiкilib istifadəyə vеrilmişdir. Bakı şəhəri, Suraхanı rayоnu ərazisində Qaralar, Sumqayıt şəhəri ərazisində Aşağı Mоllu, Çaytumas, Mahruzlu, Qubadlı şəhər 1 saylı, Çardaxlı, Xələc və Saray, Abşеrоn rayоnu ərazisində Qəzyan və Хanlıq kənd 3 saylı məкtəbləri üçün tikilmiş binalar müasir və keyfiyyətli təlim üçün əlverişli şəraitə malikdir. Rayon şagirdlərinin 50 faizi yeni tikilmiş məktəblərdə təhsil alırlar.

Bundan əlavə uyğunlaşdırılmış binalarda fəaliyyət göstərən 17 məktəbdə əsaslı təmir və yenidənqurma işləri, digər məktəblərdə isə cari təmir aparılmaqla tam normal şərait yaradılmışdır. Bu məкtəblər bütünlüкlə yеni məкtəb avadanlıqları ilə təchiz оlunmuşdur. Məкtəblərin iş şəraitinin yaхşılaşdırılması ilə əlaqədar tədbirlər bu gün də davam еtdirilir.

 

Hal -hazırda Qubadlı rayonunda fəaliyyət göstərən ümumtəhsil məktəbləri haqqında
məlumat

S/S

Məktəbin tam adı

Ünvanı

Əlaqə telefonu

1

 Qara İlyasov adına Qubadlı şəhər-1 saylı tam orta məktəbi

 Sumqayıt şəh.11-ci mkr.

(018)648-39-77 

2

Bəhmən Mehdiyev adına Qubadlı şəhər-2 saylı tam orta məktəbi 

 Sumqayıt şəh.3-cü mkr.”Təfəkkür” liseyi

(018) 644-40-65 

3

Qubadlı şəhər-3 saylı tam orta məktəbi 

Abşeron rayonu Xırdalan dairəsi.H.Əliyev pr.31a 

(050) 513-74-63 

4

Qubadlı şəhər-4 saylı tam orta məktəbi 

 Sumqayıt şəh.2 saylı xəstəxana (bağlar ərazisi)

(055) 741-11-27 

5

Kərəm Mirzəyev adına Xanlıq kənd-1 saylı tam orta məktəbi 

Bakı şəh.Binəqədi rayonu, Xırdalan şosesi, döngə 13 

(050) 511-26-23

6

Xanlıq kənd 2 saylı tam orta məktəbi 

Bakı şəh.Nizami ray.Rizvan Teymurov 63 

(012) 422-51-09 

7

Xanlıq kənd 3 saylı tam orta məktəb 

Abşeron rayonu.Nübar qəsəbəsi 

(012) 347-23-00

8

Xanlıq kənd ümumi orta məktəbi  

Bakı şəh.Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsi 

(012) 458-66-84

9

 Nadir Ərşadoğlu adına Dondarlı kənd tam orta məktəbi

Sumqayit şəh.S.Vurğun küç.№1 

(018) 646-86-79 

10

 Rəfael Əlirzayev adına Xocahan kənd tam orta məktəbi

Sumqayıt şəh.Asfalt-beton z-d ərazisi.G/qondu yaş. massivi 

(070) 343-88-47

11

 İsa Məmmədov adına Aşağı Mollu kənd tam orta məktəbi

Ceyranbatan qəsəbəsi,Asfalt zavod ərazisi 

(055) 638-35-43

12

Mahmudlu kənd tam orta məktəbi 

Sumqayıt şəh.41-ci məhəllə, 28 may mədəniyyət evi 

(018) 644-95-08

13

 Mehman Ağayarov adına Kavdadıq kənd tam orta məktəbi

 Sumqayıt şəh.10-cu mkr.24 saylı məktəbin yardımçı binası

(050) 395-72-35

14

 Baba Məmmədov adına Fərcan kənd tam orta məktəbi

Sumqayıt şəh.1 saylı Dəmir beton z-d inzibati binası 

(018) 645-82-31 

15

İsmət Qayıbov adına Saray kənd tam orta məktəbi 

Sumqayıt şəhəri, 17-ci mkr.  

(050) 451-59-54

16

Alı Mustafayev adına Zilanlı kənd tam orta məktəbi 

Sumqayıt şəh.2-ci mkr.3 saylı Sumqayıt şəhər tam orta məktəbi 

(055) 761-33-83

17

Aslan Atakişiyev adına Muradxanlı kənd tam orta məktəbi 

Bakı şəh.Binəqədi rayonu.Motodrom ərazisi 

(055) 898-06-10 

18

Süleyman Rəhimov adına Mahruzlu kənd tam orta məktəbi 

Sumqayıt şəh.Natəvan küçəsi 22-ci məhəllə 

(018) 654-23-76 

19

Teymur Müskanlı kənd tam orta məktəbi 

 Bakı şəh. Qaradağ r-nu,Müşviqabad qəsəbəsi.67 saylı uşaq baxçası

(050) 351-23-83 

20

Şahbaz Kərimov adına Çərəli kənd tam orta məktəbi 

 Sumqayıt şəh.6-cı mkr.4 saylı şəhər klubu

(018) 644-76-44

21

Balakişi Hüseynov adına Dəmirçilər kənd tam orta məktəbi 

Sumqayıt şəh.42-ci məh.4 saylı Peşə liseyi 

(050) 336-72-30 

22

 Cəlal Həşimov adına Mərdanlı kənd tam orta məktəbi

Sumqayıt şəh.Kimyaçılar qəsəbəsi 

(018) 648-58-79

23

 Qurban Məmmədov adına Yuxarı Mollu kənd tam orta məktəbi

 Sumqayıt şəh.76-cı məhəllə.Peşə liseyi

(050) 534-16-06

24

Mirağa Əliyev adına Hal kənd tam orta məktəbi 

 Sumqayıt şəh. 42-ci məhəllə 2 saylı Peşə liseyi

(018) 644-48-94

25

Hafiz Quliyev adına Çaytumas məktəb-liseyi 

Sumqayıt şəh.12-ci mkr.Çerkassi küçəsi 

(018) 648-15-21

26

Fərrux Mehdiyev adına Qaralar kənd tam orta məktəbi 

Bakı şəh.Suraxanı rayonu.1-ci mədən ərazisi 

(050) 314-44-63 

27

Əliquluşağı kənd tam orta məktəbi 

Sumqayıt şəh.8-ci mkr.17 saylı məktəb 

(055) 837-48-29 

28

Çingiz Quliyev adına Çardaxlı kənd tam orta məktəbi 

Sumqayıt şəh. Yeni Yaşayış massivi, 8-ci məhəllə  

(055) 785-63-82

29

Bərxudar Əsgərov adına Xələc kənd tam orta məktəbi 

 Sumqayıt şəh.Xəzri məhəllə komitəsinin ərazisi

(018) 653-01-73 

30

İşıqlı kənd tam orta məktəbi 

Sumqayıt şəh.İnşaatçılar qəs.1 saylı Peşə liseyi 

(018) 654-17-34 

31

Əliyar Əliyev adına Qəzyan kənd tam orta məktəbi 

Abşeron rayonu,Masazır qəsəbəsi 

(012) 347-79-46 

32

 Xıdırlı kənd tam orta məktəbi

 Sumqayıt şəh.Yaşıl dərə yaşayış massivi

(050) 355-65-04

 

 

Ümumtəhsil məktəblərindən əlavə hazırda rayonda 4 məktəbdənkənar müəssisə:

Uşaq gənclər idman məktəbi

Uşaq şahmat məktəbi

Uşaq və yeniyetmələrin yaradıcılıq mərkəzi

Texniki yaradıcılıq mərkəzi

fəaliyyət göstərir.

Hazırda Qubadlı məktəblərində normal təlim üçün tam əlverişli şərait yaradılmışdır. Məktəblər istilik sistemi ilə təmin olunmuşdur. Yaradılmış şəraitin nəticəsidir ki, məzunların sırasında ali məktəblərə qəbul olanların sayı ildən - ilə artır. Bu gün Qubadlı rayonundan olan 850-dən çox tələbə müxtəlif ali məktəblərdə təhsil alır.

Təkcə son 2010-2011-ci tədris ilində rayon məktəblərinin ali məktəblərə qəbul kompaniyasında iştirak edən məzunlarının 41 faizə qədəri tələbə adını qazanmışdır. Qəbul olan 132 nəfərdən 20 nəfəri 500-dən, 8 nəfəri isə 600-dən yuxarı bal toplamışdır. Məzunlardan 1 nəfəri- Xələc kənd tam orta məktəbinin məzunu Prezident təqaüdünə layiq görülmüşdür. 

Ə. Əliyev adına Qəzyan kənd tam orta məktəbin XI sinfini bitirən 10 nəfər şagirddən 8-i (80%) ali məktəblərə qəbul olunmuşdur ki, bunların da 5 nəfəri 500 dən, 2 nəfəri isə 600-dən yuxarı bal toplamışdır. Bundan başqa milli qəhrəman Ə. Əliyev adına Qəzyan kənd tam orta məktəbi 2015-2016-cı ildə "İlin ən yaxşı məktəbi" müsabiqəsinin qalibi olmuşdur.

İşğaldan sonra Qubadlı təhsil işçiləri öz sələflərinin ənənlərini davam etdirərək çalışdıqları məsul sahədə layiqincə işləmişlər. Pedaqoji işçilərin bir çoxu səmərəli fəaliyyətinə, təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə yüksək Fəxri adlara və təltiflərə layiq görülmüşlər.

 

“Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi” fəxri adı alanlar

Allahverdiyeva Afət Məhəmməd qızı - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 oktyabr 2010-cu il tarixli sərəncamı ilə Qubadlı rayon Təhsil şöbəsinin müdiri işləyərkən təltif edilmişdir.

İsmayılov Sabir Səfərəli oğlu - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 oktyabr 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə Qubadlı rayonu, Xocahan kənd tam orta məktəbin riyaziyyat müəllimi işləyərkən təltif edilmişdir.

Həsənov Yadigar Həsən oğlu - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 oktyabr 2005-ci il tarixli sərəncamı ilə Qubadlı rayonu, Dondarlı kənd tam orta məktəbin riyaziyyat müəllimi işləyərkən təltif edilmişdir.

Sevdimalıyev Sevi İsmayıl oğlu - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 oktyabr 2007-ci il tarixli sərəncamı ilə Qubadlı rayonu, Fərcan kənd tam orta məktəbin direktoru işləyərkən təltif edilmişdir.

Orucov Həbib Əbdülkərim oğlu - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 sentyabr 2009-cu il tarixli sərəncamı ilə Qubadlı rayonu, Xanlıq kənd 1 saylı tam orta məktəbin direktoru işləyərkən təltif edilmişdir.

Bayramova Əminə Mədəd qızı - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 dekabr 2007-ci il tarixli sərəncamı ilə Qubadlı rayonu, Qubadlı şəhər 1 saylı tam orta məktəbin fizika müəllimi işləyərkən təltif edilmişdir.

 

 “Tərəqqi”medalı ilə təltif olunanlar

Allahverdiyeva Afət Məhəmməd qızı - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 oktyabr 2005-ci il tarixli sərəncamı ilə Qubadlı rayon Təhsil şöbəsinin müdiri işləyərkən təltif edilmişdir.

Məhərrəmov Lətif Fərhad oğlu - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 oktyabr 2008-ci il tarixli sərəncamı ilə Qubadlı rayonu, Dondarlı kənd tam orta məktəbin riyaziyyat müəllimi işləyərkən təltif edilmişdir.

Əsədov Nüşrəvan Əbdüləli oğlu - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 dekabr 2007-ci il tarixli sərəncamı ilə Qubadlı şəhər 1 saylı tam orta məktəbin direktoru işləyərkən təltif olunmuşdur.

Quliyev İnqilab İsa oğlu - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 dekabr 2007-ci il tarixli sərəncamı ilə Qubadlı şəhər 1 saylı tam orta məktəbin müəllimi işləyərkən təltif olunmuşdur.

Əsədov Ədalət İxtiyar oğlu - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 oktyabr 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Fərcan kənd tam orta məktəbin müəllimi işləyərkən təltif olunmuşdur.  

Hazırda şöbəyə Allahverdiyeva Afət Məhəmməd qızı rəhbərlik edir. M.F.Axundov adına Rus dili və ədəbiyyatı institunu Rus dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə bitirmişdir. 2002-ci il tarixdən şöbənin müdiri vəzifəsində işləyir.